Αναδρομικά: Πως θα γίνει η φορολόγηση

Με νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης διευθετείται εν μέρει το μείζον πρόβλημα που ανέκυψε πριν από περίπου 1,5 μήνα όταν η Φορολογική Διοίκηση απέστειλε σωρηδόν εκκαθαριστικά σημειώματα σε χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους με τα οποία τους χρέωσε με πρόσθετους φόρους εισοδήματος τόκους και προσαυξήσεις για αναδρομικά αποδοχών που φέρονται να μη δήλωσαν στις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2014 τις οποίες είχαν υποβάλει για το έτος 2013.

Ειδικότερα με τροπολογία που κατατίθεται πιθανότατα σήμερα από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σε νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή προβλέπεται ότι σε όσες από τις περιπτώσεις των παραληπτών των συγκεκριμένων εκκαθαριστικών διαπιστώθηκε ότι όντως τα αναδρομικά δεν είχαν δηλωθεί:

– Διαγράφονται τα ποσά των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τα οποία υπολογίστηκαν συνολικά για περίπου 5 χρόνια και ως εκ τούτου ήταν υπέρογκα.
– Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ώστε τα ποσά των αναδρομικών να κατανεμηθούν και να φορολογηθούν στα έτη στα οποία αφορούν πραγματικά κι όχι όλα μαζί αθροιστικά στο έτος 2013.
– Ο επανυπολογισμός των φόρων επί των αναδρομικών που θα δηλωθούν με τις τροποποιητικές δηλώσεις θα γίνει με βάση τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος και τις φορολογικές κλίμακες που ίσχυαν κατά τα έτη στα οποία θα δηλωθούν.
– Η καταβολή των πρόσθετων ποσών φόρου εισοδήματος που τυχόν θα προκύψουν από την εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την πληρωμή των χρεώσεων που περιλαμβάνουν τα ήδη εκδοθέντα εκκαθαριστικά λήγει στις 28-2-2020.

Πληροφορίες: «Ελεύθερος Τύπος»