ΔΕΗ: Πιθανή επιβάρυνση – Τι ισχύει με τη µείωση του ΦΠΑ και τα τιμολόγια

«Θυσία» γίνεται το όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%, στο πλαίσιο του σχεδίου σωτηρίας της ΔΕΗ που προωθεί η Κυβέρνηση. Πιθανή η επιβάρυνση…

Συγκεκριμένα, αν και χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις περίμεναν όφελος στα τιμολόγια της ΔΕΗ από τη µείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, λόγω απόφασης της Κυβέρνησης..

Χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, ειδικά για τα τιµολόγια δήλωσε πως «η στήριξη των εσόδων της ∆ΕΗ θα εξισορροπηθεί απολύτως για τους καταναλωτές, αφενός µέσω της πρόσφατης µείωσης του ΦΠΑ και αφετέρου µέσω της περαιτέρω µείωσης του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή των χρηµάτων που πληρώνουν οι καταναλωτές για τις ΑΠΕ. Aρα, η ∆ΕΗ ενισχύεται, αλλά οι καταναλωτές δεν επιβαρύνονται».

Η ονοµαστική αύξηση στα τιµολόγια της ∆ΕΗ θα είναι περίπου 5%, επιβάρυνση όµως που, σύµφωνα µε την κυβέρνηση, θα αντισταθµιστεί µέσω της µείωσης του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισηµαίνουν παράγοντες της αγοράς, το εάν και πόσο τελικά θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής µένει να φανεί στην πράξη.