Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι δικαιούχοι – Τι πρέπει να ξέρουν

Δώρο Πάσχα θα χορηγήσουν οι εργοδότες στους μισθωτούς εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που απασχολήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των εργαζομένων έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου, όμως μπορεί να γίνει και νωρίτερα.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν και μόνοι τους μέσω της εφαρμογής του https://www.kepea.gr το Δώρο Πάσχα που θα λάβουν.

Το ποσό που θα λάβουν οι εργαζόμενοι ως δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του τρόπου αμοιβής των μισθωτών εργαζομένων. Δηλαδή εάν παίρνουν ημερομίσθιο ή μισθό. Η χρονική περίοδος του δώρου Πάσχα υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

Δηλαδή εάν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα τότε θα πρέπει να πάρει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Εάν η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, τότε θα πρέπει να πάρει αναλογία Δώρου που υπολογίζεται ως εξής:

  • Για αμειβόμενο με μισθό, ποσό του Δώρου θα είναι ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες.
  • Εάν κάποιος εργαστεί λιγότερο από 8 ημέρες, τότε δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.