Εφορία ρύθμιση οφειλών

Εφορία: Πως να ρυθμίσετε τις οφειλές σε 24 ή 48 δόσεις

Εφορία ρύθμιση οφειλών: Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές θα περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα στην Βουλή.

Εφορία ρύθμιση οφειλών: Δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι που αναμένουν εναγωνίως τη νέα πάγια ρύθμιση της εφορίας για τις οφειλές τους, η οποία θα περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα στην Βουλή και αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους στις αρχές του επόμενου μήνα.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα αφορά τις οφειλές που θα προκύψουν από το 2020 και μετά και όχι αυτές των παρελθόντων ετών. Ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο να υπάρξει κάποια πρόβλεψη και για τις παλαιές οφειλές στην εφορία, μέχρι να γίνει νόμος του κράτους.

Η τελική μορφή της ρύθμισης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, αφού δεν έχει επέλθει συμφωνία με τους δανειστές για το συγκεκριμένο θέμα.

Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση, αλλά να ποικίλλει το επιτόκιο. Δηλαδή όσο περισσότερες είναι οι δόσεις, τόσο μεγαλύτερο να είναι το επιτόκιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσοι αφήσουν απλήρωτους φόρους (εισόδημα, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ) και επιλέξουν να τους αποπληρώσουν σε περισσότερες από 12 δόσεις και έως 24 θα πληρώσουν υψηλότερο επιτόκιο.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, το επιτόκιο μέχρι τις 12 δόσεις θα φτάνει στο 5% ενώ εάν κάποιος επιλέξει 15, 20 ή 24 δόσεις το επιτόκιο θα φθάνει, για το σύνολο των δόσεων, στο 6% ή 6,5%. Αντίθετα περισσότερες μεν δόσεις αλλά και εισοδηματικά κριτήρια θα προβλέπονται για όσους αποκτήσουν μελλοντικά οφειλές από έκτακτες περιπτώσεις π.χ. φόρο κληρονομιάς. Συγκεκριμένα για τις έκτακτες οφειλές οι οφειλές θα μπορούν να ρυθμιστούν από τους φορολογούμενους σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, αλλά με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ύψος του εισοδήματος του οφειλέτη είναι αυτό που θα καθορίζει τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης της έκτακτης οφειλής. Και σε αυτή την περίπτωση το επιτόκιο θα ξεκινάει από το 5% για όσους επιλέξουν 12 δόσεις και θα φθάνει το 6% ή 6,5% για περισσότερες δόσεις. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής), για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου αναμένεται να καθοριστεί τις επόμενες ημέρες.

Η νέα πάγια ρύθμιση για τις 24 ή τις 48 δόσεις θα προβλέπει:

Αυξάνεται από 12 σε 24 δόσεις η ρύθμιση για τακτικές οφειλές όπως φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λπ. Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει να πληρώσει την οφειλή του σε 12 δόσεις το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5%. Για περισσότερες δόσεις, το επιτόκιο θα φθάνει στο 6% ή 6,5%.
Για τις έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλήσουν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα καθορίζεται με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων. Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή θα ανέρχεται στο 5% ετησίως για όσους επιλέγουν το πρόγραμμα των 12 δόσεων και 6,5% για περισσότερες δόσεις.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 15 ευρώ.
Όσοι χάσουν τη ρύθμιση, για να μπορέσουν να ενταχθούν εκ νέου σε αυτήν, θα πρέπει να πληρώσουν σχετικό πρόστιμο στην εφορία.