Επίδομα θέρμανσης 2021: Αυτά είναι τα νέα ποσά – Υπολογίστε ΕΔΩ – Οι δικαιούχοι

Επίδομα θέρμανσης 2021: Το ποσό του επιδόματος που θα προκύπτει δεν θα μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 100 ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 750 ευρώ.

Αυξημένα έως και 68%, σε σύγκριση με την «σεζόν» 2020–2021 θα είναι τα ποσά των επιδομάτων θέρμανσης που θα δοθούν (ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας) φέτος και το 2022 σε περίπου 1.000.000 νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και ακίνητα.

Την περίοδο 2020-2021 υπέβαλαν αίτημα και έλαβαν το επίδομα 707.328 νοικοκυριά. Φέτος όμως ο αριθμός των αιτήσεων ίσως και να ξεπεράσει 1.000.000 (απο 1,45 δυνητικούς δικαιούχους) λόγω της αύξησης του ποσού της ενίσχυσης και της διεύρυνσης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, εφόσον καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Υπολογίζεται ότι περί τα 1,8 εκατ. νοικοκυριά καταναλώνουν τις εν λόγω μορφές καυσίμου, εκ των οποίων περί τα 1,45 εκατ. νοικοκυριά είναι επιλέξιμα για το συγκεκριμένο επίδομα. Με τα νεα δεδομένα και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα υποβληθούν πάνω από 1.000.000 αιτήσεις. Για το λόγο αυτό η συνολική δαπάνη για την καταβολή επιδομάτων θέρμανσης θα αυξηθεί σε 168 εκατ. ευρώ (από 84 εκατ ευρώ πέρυσι) και θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου την αύξηση των ποσών των επιδομάτων.

Επίδομα θέρμανσης 2021: Για τον υπολογισμό του νέου επιδόματος θέρμανσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1) Το επίδομα θέρμανσης θα χορηγείται και για την περίοδο θέρμανσης Οκτωβρίου 2021 – Απριλίου 2022 για αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή άλλων καυσίμων θέρμανσης από τους δικαιούχους, καθώς και για αγορές καυσόξυλων ή πέλλετ από δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές με πληθυσμό μέχρι 2.500 κατοίκους.

2) Το βασικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται πλέον στα 300 ευρώ. Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 300 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 ( οι λεγόμενες βαθμοημέρες, ανάλογα με το ψύχος της περιοχής) που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό που θα προκύπτει από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Π.χ. για κάθε δικαιούχο του επιδόματος που διαμένει μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 300 ευρώ Χ 0,43 = 129. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου αυτού το ποσό των 129 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 20%. Συνεπώς, εάν έχει 1 παιδί το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 133 ευρώ, εάν έχει 2 τέκνα στα 181 ευρώ κ.ο.κ. Για οικογένεια στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,71 το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 300 ευρώ Χ 0,71 = 213. Εάν υπάρχει 1 παιδί το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 255 ευρώ, εάν υπάρχουν 2 παιδιά το επίδομα ανεβαίνει στα 299 ευρώ κ.ο.κ.

3) Το ποσό του επιδόματος που θα προκύπτει δεν θα μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 100 ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 750 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης 2021: 4) Δικαιούχοι είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης θα είναι:

– Άγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.

– Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Προβλέπεται δε προσαύξηση των ορίων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κατά 3.000 ευρώ

Έτσι, τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες αυξάνονται:

Σε 23.000 ευρώ για οικογένεια με δύο γονείς και ένα τέκνο
Σε 26.000 ευρώ για οικογένεια με δύο γονείς και δύο τέκνα
Σε 29.000 ευρώ για οικογένεια με δύο γονείς και τρία τέκνα.

Επίδομα θέρμανσης 2021: Εξαίρεση από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος ισχύει για όσους:

-κατείχαν το 2020 αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη,
– είναι κατά τη διάρκεια του 2021 «φιλοξενούμενοι»
– διέθεταν το 2020 Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο.

5) Το επίδομα θα χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση η κύρια κατοικία να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.