Επίσημο: «Τράπεζα θεμάτων και εθνικό απολυτήριο με βάση το 10»

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κάνει λόγο για νέα σελίδα στο εξεταστικό σύστημα από το 2021.

Η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην «Καθημερινή» τόνισε πως «η τράπεζα θεμάτων θα εφαρμοστεί από το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 για όλες τις τάξεις του λυκείου, με στόχο να διασφαλίζονται η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης των μαθητών. Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα συνεχίσουν να είναι τέσσερα, όπως σήμερα».

Συνέχισε σημειώνοντας ότι «ταυτόχρονα, από το ίδιο σχολικό έτος για τους μαθητές που θα εισαχθούν στην Α’ Λυκείου, θα συνυπολογίζονται, με αυξανόμενη διαβάθμιση ανά τάξη, οι επιδόσεις των τριών τάξεων του λυκείου για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στα τέσσερα μαθήματα στο τέλος της Γ’ Λυκείου για να λάβουν το απολυτήριο. Το σύστημα αυτό εύλογα προϋποθέτει βάση του 10 για τη λήψη του απολυτηρίου, όπως σήμερα».

«Παράλληλα, δρομολογούνται αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των δύο βαθμίδων, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο. Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτούν κρίσιμες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα αλλά και ουσιαστική γνώση των τεχνολογιών και της χρήσης του Διαδικτύου. Για τους στόχους αυτούς θα εμπλουτιστεί το σχολικό πρόγραμμα με νέες θεματικές όπως είναι ο εθελοντισμός, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή και η καταπολέμηση των εξαρτήσεων» συμπλήρωσε η Υπουργός Παιδείας μιλώντας στην Καθημερινή.

Επίσης η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στα πανεπιστημιακά τμήματα που ιδρύθηκαν από τον Τέως Υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, λέγοντας ότι «Θα αξιολογηθούν από την ΕΘΑΕΕ βάσει των κριτηρίων που θα θεσπίσει η Αρχή στο πλαίσιο του νέου νόμου, όπως και όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και αν δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις και δεν εξυπηρετούν εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε ενδέχεται να καταργηθούν».