Åðé÷åßñçóç ôçò áóôõíïìßáò óå õðü êáôÜëçøç êôÞñéá, óôï ÊïõêÜêé ôçí ÔåôÜñôç 18 Äåêåìâñßïõ 2019. Óôçí öùôü áóôõíïìéêïß ôùí ÌÁÔ Ý÷ïõí áðïêëåßóåé ôçí ïäü Ìáôñüæïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Κατάληψη στο Κουκάκι: «Μπορεί να πέσαμε αλλά πέσαμε στο κεφάλι τους»

Οι άνθρωποι που πραγματοποίησαν την κατάληψη στο κτήριο της Ματρόζου 45 στο Κουκάκι περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν.

«Μπορεί να πέσαμε αλλά πέσαμε στο κεφάλι τους» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Οι καταληψίες περιγράφουν το πώς ξεκίνησε η επιχείρηση της αστυνομίας λέγοντας «στις 6 και τέταρτο περίπου διμοιρίες ΜΑΤ, μονάδες των ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ προσέγγισαν την κατάληψη Ματρόζου 45. Την ίδια στιγμή ενημερωθήκαμε ότι στην ίδια μοίρα βρίσκονται και τα άλλα σπίτια της κοινότητας».

Αμέσως μετά αναφέρουν τις κινήσεις που ακολούθησαν οι ίδιοι. «Αφού οχυρώσαμε το σπίτι ξεκινήσαμε άμεσα σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολή. Έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κοτρώνες, μπογιές, πυροσβεστήρες, όλο το σπίτι ήρθε στο κεφάλι τους. Αυτοί απάντησαν πυροβολώντας και τραυματίζοντάς μας με πλαστικές σφαίρες όπως και με κρότου λάμψης στο εσωτερικό του σπιτιού. Εμείς φωνάζαμε ” Εδώ μένουμε, εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ θα πεθάνουμε!”».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης οι καταληψίες μιλούν για τον σεβασμό τους στην γυναίκα και την οικογένειά της που «αρνήθηκαν την παράνομη είσοδο στους αστυνομικούς, πληρώνοντας το κόστος των επιλογών τους».

«Αφού οχυρώσαμε το σπίτι ξεκινήσαμε άμεσα τη σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής. Έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κοτρώνες, μπογιές, πυροσβεστήρες, όλο το σπίτι ήρθε στο κεφάλι τους. Αυτοί απάντησαν πυροβολώντας και τραυματίζοντάς μας με πλαστικές σφαίρες όπως και με κρότου λάμψης στο εσωτερικό του σπιτιού. Εμείς φωνάζαμε “Εδώ μένουμε, εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ θα πεθάνουμε! Σκατά στην ανάπτυξή και στα airbnb σας» αναφέρουν στην ανακοίνωση.