«Κλειδώνει» το Έκτακτο επίδομα – Πόσα χρήματα θα πάρετε

Έκτακτο επίδομα: Όλο και πιο κοντά σε ένα έκτακτο επίδομα βρίσκεται η κυβέρνηση – Από τι θα εξαρτηθεί το ύψος του επιδόματος.

Το Έκτακτο επίδομα υπολογίζεται ότι θα είναι από 250 έως 300 ευρώ και θα αποτελεί μια «ανάσα» ειδικά για ευάλωτους και συνταξιούχους.

Το «δώρο Πάσχα» υπολογίζεται ότι θα είναι από 250 έως 300 ευρώ και θα αποτελεί μια «ανάσα» ειδικά για ευάλωτους και συνταξιούχους.

Στο τραπέζι είναι η καταβολή έκτακτου δώρου το Πάσχα κοντά στα 300 ευρώ, μείωση ή και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μείωση εισφορών αλλά και καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους.

Έκτακτο επίδομα: Από τι θα εξαρτηθεί

Το ύψος και το εύρος των νέων μέτρων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, θα εξαρτηθούν από την πορεία των τιμών της ενέργειας, όμως η κύρια στόχευση της κυβέρνησης είναι οι παρεμβάσεις να κατευθυνθούν προς την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Το «δώρο Πάσχα» υπολογίζεται ότι θα είναι από 250 έως 300 ευρώ και θα αποτελεί μια «ανάσα» ειδικά για ευάλωτους και συνταξιούχους. Εκτός από τους ευάλωτους συνταξιούχους, είναι πιθανό να λάβουν «δώρο Πάσχα» και οι δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού.

Έκτακτο επίδομα: Νέα επιταγή ακρίβειας το Πάσχα

2,3 εκατ. δικαιούχοι

Χαμηλοσυνταξιούχοι

Ετήσιο ατομικό εισόδημα: 9.600€ (800€/μήνα)

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: 16.800€

Αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000€

  • Ανασφάλιστοι υπερήλικες
  • ΑμεΑ

Μακροχρόνια άνεργοι (από 12 έως 24 μήνες)

  • Διπλό ΚΕΑ σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
  • Μιάμιση δόση σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού

Καταβολή ποσού: Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Επιδόματα: Τα νέα ποσά στους δικαιούχους λόγω των αυξήσεων στις συντάξεις

Αλλάζει πλήρως ο χάρτης των επιδομάτων λόγω της αύξησης 7,75% στις κύριες συντάξεις.

Το μηνιαίο ποσό της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982, το οποίο έως 31.12.2022 ανέρχεται σε 360 ευρώ αναπροσαρμόζεται σε 387,90 ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής του ποσού της βασικής σύνταξης του π. ΟΓΑ με το ν. 4997/2022. Η αναπροσαρμογή αφορά τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, καθώς οι ανωτέρω διατάξεις έχουν αντικατασταθεί με το ν.4387/2016 για νέες απονομές.

Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.4387/2016, το οποίο έως 31.12.2022 ανέρχεται σε 360 ευρώ αναπροσαρμόζεται σε 387,90 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αφορά τόσο τα ήδη καταβαλλόμενα επιδόματα, όσο και τις νέες απονομές επιδομάτων.

Το ποσό του επιδόματος απολύτου αναπηρίας του του ν. 1140/1981, για τους “παλαιούς” ασφαλισμένους, ήτοι ασφαλισμένους για πρώτη φορά μέχρι και 31.12.1992, καθώς και τους τυφλούς δικαιούχους ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης, αυξάνεται με βάση τον συντελεστή αύξησης συντάξεων, ήτοι κατά 7,75%, δεδομένου ότι ως βάση υπολογισμού λαμβάνει το ποσό της σύνταξης.

Η αύξηση του επιδόματος καταλαμβάνει τα ήδη καταβαλλόμενα επιδόματα. Οι δε νέες απονομές επιδομάτων απολύτου αναπηρίας υπολογίζονται στο ήδη αυξημένο ποσό σύνταξης.

Τονίζεται ότι κατά την αύξηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ανώτατο όριο του επιδόματος, το οποίο σύμφωνα με το ν.4051/2012 ισούται με το 20πλάσιο του τεκμαρτού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη την 31.12.2011 και ανέρχεται σε 671,40 ευρώ.

Το επίδομα απολύτου αναπηρίας των “νέων” ασφαλισμένων, με την επιφύλαξη των τυφλών νέων ασφαλισμένων, ισούται με το 25% του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένου κάθε φορά με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.