Κυβερνοεπίθεση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναφέρει ότι δέχεται κυβερνοεπίθεση.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος είναι η κύρια αρχή της ΕΕ για την αξιολόγηση προϊόντων όπως τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, αναφέρει ότι έχει στοχευθεί από επίθεση στον κυβερνοχώρο.

Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για την έγκριση της χρήσης εμβολίων COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ και έχει πρόσβαση σε δεδομένα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που δημιουργούνται από τις δοκιμές των φαρμακευτικών ερευνητών.

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κυβερνοεπίθεση ήταν επιτυχής, ούτε εάν θα έχει αντίκτυπο στον οργανισμό που εγκρίνει θεραπείες κορονοϊού.