Περιφέρεια Αττικής: Κλείνουν σε 20 ημέρες τα γηροκομεία που δεν έχουν άδεια

Στην άμεση αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων της Αττικής, που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησής της, αλλά και το κλείσιμο σε είκοσι μέρες, εκείνων των δομών που δεν θα τη διαθέτουν και δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής υπουργικής απόφασης, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η απαράδεκτη από το 2007 μέχρι σήμερα κατάσταση, όπου κάθε χρόνο δινόταν με Υπουργικές Αποφάσεις η δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας, όσων μονάδων δεν διέθεταν την απαραίτητη άδεια, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το πρόβλημα. Στη λειτουργία των ΜΦΗ της Αττικής θα μπουν κανόνες που θα προστατεύσουν τις ζωές και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε αυτές, χωρίς εκπτώσεις», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Ειδικότερα, με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, τους έδωσε την εντολή, άμεσα και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα, να προχωρήσουν πλέον του τακτικού ελέγχου της καλής λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε καμία Μ.Φ.Η. να μη λειτουργεί στην Αττική, χωρίς τη σχετική άδεια που απαιτείται.

Με το έγγραφο αυτό επισημαίνεται επιπλέον ότι αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα η εντατικοποίηση των ενεργειών των υγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε τέσσερις συγκεκριμένες εντολές:

1. Την κατά απόλυτη προτεραιότητα, εντός ή και εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών, διενέργειας αυτοψιών και στην υλοποίηση κάθε οριζόμενης από το νόμο ενέργειας, ως προς την άμεση αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Την έγγραφη ενημέρωση όλων των Δομών που λειτουργούν ως ΜΦΗ και εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. Π1γ/ΟΙΚ.81551/07 (ΦΕΚ 1136 Β΄) Υ.Α. και ειδικότερα στο άρθρο 14 αυτής, ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησής τους, εντός του τρέχοντος έτους.

3. Την άμεση επιβολή όλων των προβλεπόμενων κυρώσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις Δομές που λειτουργούν ως ΜΦΗ και δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω Υ.Α., ορίζοντας συγκεκριμένη ημεροχρονολογία σφράγισης των εγκαταστάσεών τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου.

4. Την άμεση ενημέρωση των υπευθύνων των Δομών που πρόκειται να σφραγιστούν, ότι υποχρεούνται άμεσα να μεριμνήσουν για την ασφαλή μεταφορά των περιθαλπόμενων, είτε σε συναφείς Δομές, είτε στο οικογενειακό τους περιβάλλον.