Πότε μπάινει το Δώρο Πάσχα 2024 - Υπολογίστε εδώ πόσα χρήματα θα πάρετε

Πότε μπάινει το Δώρο Πάσχα 2024 – Υπολογίστε εδώ πόσα χρήματα θα πάρετε

Το δώρο Πάσχα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι θα αυξηθεί, καθώς η αξία του ακολουθεί τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αυξάνεται από την 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το δώρο Πάσχα θα διαμορφωθεί σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού για 585.000 εργαζομένους και από 371 ευρώ αυξάνεται στα 406 ευρώ.

Δεδομένου ότι το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα και εφόσον ο κατώτατος μισθός θα έχει αυξηθεί από την 1η Απριλίου στα 780 ευρώ, από 713 ευρώ, το φετινό δώρο Πάσχα αναμένεται να υπολογιστεί με τις αποδοχές που θα καταβάλλονται από την 1η Απριλίου.

Έτσι, όσοι δικαιούνται από σήμερα 780 ευρώ ελάχιστες αποδοχές και έχουν δουλέψει ολόκληρο το 4μηνο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου δικαιούνται ολόκληρο το δώρο Πάσχα, που φέτος είναι 406 ευρώ.

Πότε καταβάλλεται

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη το αργότερο, δηλαδή φέτος έως τη 1η Μαΐου. Ο εργοδότης μπορεί, φυσικά, να το καταβάλει νωρίτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Μ. Τετάρτη, διαφορετικά μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με αυτόφωρη διαδικασία.

Ο υπολογισμός

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κ.λπ., όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.

Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας, ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

Παραδείγματα

Για μισθωτούς που έχουν απασχοληθεί ολόκληρο το 4μηνο Ιανουάριος – Μάρτιος:

  • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 800 ευρώ: Δικαιούται Δώρο Πάσχα 416 ευρώ
  • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 900 ευρώ: Δικαιούται Δώρο Πάσχα 468 ευρώ
  • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.000 ευρώ: Δικαιούται Δώρο Πάσχα 520 ευρώ
  • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.100 ευρώ: Δικαιούται Δώρο Πάσχα 573 ευρώ
  • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.200 ευρώ: Δικαιούται Δώρο Πάσχα 625 ευρώ
  • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.400 ευρώ: Δικαιούται Δώρο Πάσχα 729 ευρώ

Μπορείτε να υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα που δικαιούστε εδώ: https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php