Σταϊκούρας: Ενισχύουμε την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

«Το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει ένα πυκνό νομοθετικό έργο, με σχέδια νόμων που θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση μέσα στον Ιούλιο» ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την έναρξη της επεξεργασίας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, του νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά με θέμα «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε πως τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και εποπτείας και των ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της αναμόρφωσης του Πτωχευτικού Κώδικα και τα οποία θα έχουν ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής μέχρι το τέλος του μήνα. Επίσης, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι μέχρι αύριο, Πέμπτη, θα έχει εκδοθεί και η Κοινή Υπουργική Απόφαση με το πλαίσιο κατανομής των πόρων για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα αφορά 100.000 επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό «για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας» Ο στόχος του νομοσχεδίου αυτού είναι «η αναμόρφωση, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών και της αγοράς κεφαλαίου». Είναι, είπε, «συμβατό με μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συνεκτικό, καθώς ρυθμίζει συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και εισάγει κανόνες που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου. Είναι στοχευμένο, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική συμμόρφωση της εταιρείας με το νέο πλαίσιο και να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Είναι ευέλικτο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσαρμόζουν τις υποχρεώσεις στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους».

Με τις διατάξεις που εισάγονται, «επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών, έτσι ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, και αφετέρου να μην θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, η οποία διέπεται από την εταιρική νομοθεσία, καθώς και την υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς» εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, και προσέθεσε:

«Παράλληλα, επιδιώκεται η διευκρίνιση ζητημάτων τα οποία έχουν απασχολήσει τόσο τη νομική πράξη όσο και τη θεωρία. Καθώς εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών. Εισάγονται δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο. Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας. Και επίσης, εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό».
Ο υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε και στις άλλες διατάξεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, καθώς και διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα, όπως είπε, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας και διάθεσης των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, συμπερασματικά κατέληξε πως με το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπούμε «στην πιο αποτελεσματική και διαυγή εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών, προσαρμόζοντας παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, συμβάλλουμε στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες (start ups)».

Παράλληλα έστειλε ένα ακόμα μήνυμα στους επιχειρηματίες, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα- αντιλαμβανόμενη την καίρια σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης, της αύξησης της εμπιστοσύνης των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών στην επιχείρηση και την εμπέδωση αποτελεσματικών πρακτικών διοίκησης για μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευελπιστούμε, όμως και ότι και οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο βαθμό συμμόρφωσης στους κανόνες και στους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης»

Απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή του ΚΙΝΑλ Ανδρέα Λοβέρδου σχετικά με τη δημιουργία μια εθνικής bad bank αντί του σχεδίου “ Ηρακλής” για τα κόκκινα τραπεζικά δάνεια, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως «αυτή η συζήτηση θα ήταν καλύτερα να γίνει διεξοδικά στο τέλος Αυγούστου, όταν θα υπάρχουν στοιχεία για την τραπεζική κερδοφορία, την ποιότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, τις χρηματοδοτικές ανάγκες και την ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και όχι τώρα…» και επισήμανε πως τα κόκκινα δάνεια ανέρχονται σε 60,9 δισ. ευρώ με τον αριθμό τους να βαίνει μειούμενος.

Η κυβέρνηση, είπε, παρέλαβε κόκκινα δάνεια ύψους 75,3 δισ. ευρώ και σήμερα, χάρη στη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται σε μια δύσκολη περίοδο, κατέβηκαν στα 60,9 δισ. ευρώ.