Συντάξεις: Αναδρομικά ως 1.918 ευρώ – Σήμερα πληρωμή, ποιοι πάνε ΑΤΜ

Συντάξεις: Αναδρομικά ως 1.918 ευρώ πληρώνονται σήμερα όλοι οι απόστρατοι από την κατάργηση των μειώσεων 5% ως 20% που είχαν με το νόμο 4093.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους από τα τρία μετοχικά τους ταμεία (Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας) και αφορούν σε αυξήσεις μερισμάτων από 1ης/1/2021 μέχρι και τον Μάρτιο του 2023, δηλαδή παίρνουν αναδρομικά 27 μηνών.

Η πρώτη αύξηση στα μερίσματα 120.000 παλαιών αποστράτων από την κατάργηση των μειώσεων πληρώθηκε ήδη την Παρασκευή 31 Μαρτίου με το μέρισμα μηνός Απριλίου.

Τα αναδρομικά της αύξησης θα πληρωθούν αύριο σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις των τριών μετοχικών ταμείων και τα ποσά θα έχουν φόρο 20%.

Για παράδειγμα, απόστρατος που δικαιούται αύξηση 59 ευρώ από την κατάργηση της μείωσης του νόμου 4093, θα πάρει μικτό ποσό αναδρομικών 1.593 ευρώ και καθαρό στην τσέπη μετά τον φόρο 1.274 ευρώ.

Ο φόρος δηλαδή που θα κρατηθεί είναι 319 ευρώ.

Το ποσό αυτό (319 ευρώ) θα συμψηφιστεί με το φόρο που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του 2023 που θα δηλωθεί το 2024, και για πολλούς ενδέχεται η τελική εκκαθάριση να έχει μικρότερο φόρο από αυτόν που παρακρατείται με το 20%.

Τα μετοχικά ταμεία των αποστράτων είναι τα μόνα που κατάφεραν να καταργήσουν ολοσχερώς τη μείωση του νόμου 4093/2012, η οποία, εκτός από τα μερίσματα των στρατιωτικών, έχει κριθεί αντισυνταγματική για κύριες, επικουρικές συντάξεις και μερίσματα συνταξιούχων του Δημοσίου.

Παρότι όμως η μείωση είναι αντισυνταγματική για όλες τις συντάξεις και τα μερίσματα, σε κανένα άλλο ταμείο, πλην των μετοχικών Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, δεν έχει καταργηθεί. Αντίθετα, αυτό που έχει συμβεί είναι να δικαιούνται οι συνταξιούχοι αναδρομικά 11 μηνών (τα οποία δόθηκαν για μειώσεις σε κύριες συντάξεις και εκκρεμούν για τις επικουρικές), αλλά οι περικοπές του νόμου 4093 να υφίστανται ακόμη στις συντάξεις μέσω του επανυπολογισμού τους!

Ο λόγος που τα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων πέτυχαν την κατάργηση των μειώσεων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας (όχι από τον ΕΦΚΑ) και παίρνουν ένα μικρό ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης από τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ο πόρος αυτός είναι που επιτρέπει στα μετοχικά των στρατιωτικών να δίνουν στο εξής τα μερίσματα χωρίς μειώσεις, αλλά και να έχουν επαναφέρει την πληρωμή του Δώρου στους μερισματούχους τους. Μάλιστα με τις διατάξεις του νόμου 5018/2023 εκτός από την κατάργηση των μειώσεων και τα αναδρομικά από 1ης/1/2021, ψηφίστηκε η επαναφορά του 13ου μερίσματος από φέτος και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, όπως ισχύει ήδη για τα άλλα δύο μετοχικά της Αεροπορίας και του Ναυτικού, τα οποία κατέβαλαν Δώρο ίσο με ένα μέρισμα το 2022.

Με τις ρυθμίσεις του νόμου 5018/2023 χορηγούνται επιπλέον μερίδια στα μερίσματα που λαμβάνουν από το ΜΤΣ όσοι αποστρατεύτηκαν με βαθμό ταξιάρχου και άνω.

Συντάξεις: Ανάλογα με το βαθμό, τα μερίσματα προσαυξάνονται ως εξής:

*Κατά 10 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΕΘΑ.
*Κατά 9 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.
*Κατά 8 μερίδια στους διατελέσαντες γενικούς επιθεωρητές Στρατού και διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.
*Κατά 6 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό αντιστράτηγου.
*Κατά 5 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό υποστράτηγου.

*Κατά 4 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό ταξιάρχου.

Με τη νέα τιμή μεριδίου που καθορίστηκε από το ΜΤΣ στα 5,1 ευρώ, τα επιπλέον μερίδια που δίδονται στους απόστρατους από το βαθμό του ταξίαρχου και άνω, σημαίνουν αυξήσεις από 20,4 ευρώ έως 51 ευρώ το μήνα. Οι αυξήσεις αυτές θα είναι μόνιμες.

Συντάξεις: Ερώτηση & Απάντηση

Τι αλλάζει στον υπολογισμό των μερισμάτων από το ΜΤΣ για όσους αποχωρούν από την 1η.1.2017 και έπειτα; Τι άλλες επιπλέον ενισχύσεις προβλέπονται για τους ένστολους;

Για όσους αποχωρούν από 1ης/1/2017, ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούνται για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό (ΒΜ) του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) της κατηγορίας (Α, Β, Γ), στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Για παράδειγμα, ένας στρατιωτικός που ανήκει στο Α1 μισθολογικό κλιμάκιο του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017) δικαιούται 40 μερίδια με τιμή 5,1 ευρώ το καθένα, δηλαδή βασικό μέρισμα 204 ευρώ και άλλα 204 ευρώ από το ΕΚΟΕΜΣ. Υπαξιωματικός (Β-Γ κλιμάκιο) με 20 μερίδια θα πάρει μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ 204 ευρώ.

Με άλλες διατάξεις του νόμου 5018/2023 συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ) με σκοπό την παροχή βοηθήματος για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, εξόδων κηδείας, έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων, χορήγηση άτοκων δανείων κ.ά. Επίσης προβλέπεται εφάπαξ ενίσχυση 2.000 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασµό του Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, (κακοήθη νοσήµατα, νεφρική ανεπάρκεια, µεταµόσχευση, αναπηρία άνω του 67%). Για δυσίατα νοσήµατα, χορηγείται ενίσχυση 1.500 ευρώ. Για παθήσεις σε διατεταγµένη υπηρεσία, η εφάπαξ ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ. Για θεοµηνία ή φυσικό φαινόµενο, όπως σεισµός, πυρκαγιά και πληµµύρα, ή άλλο σοβαρό συµβάν δίδεται ενίσχυση 1.000 ευρώ.

Συντάξεις: Τα αναδρομικά και οι αυξήσεις ανά Ταμείο

Ανάλογα με το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας, τα αναδρομικά που θα λάβουν αύριο οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Για τους απόστρατους του Στρατού Ξηράς, από 173 ευρώ ως 1.318 ευρώ Για παράδειγμα, συνταξιούχος με βαθμό Λοχαγού που είχε μείωση 5% από τον νόμο 4093, παίρνει αύξηση 8 ευρώ στο μηνιαίο μέρισμα με την κατάργηση της μείωσης και αύριο πληρώνεται αναδρομικά αυξήσεων 173 ευρώ μετά τον φόρο. Απόστρατος με βαθμό Α/ΓΕΣ, που είχε μείωση 15% παίρνει αύξηση 61 ευρώ και αναδρομικά 1.318 ευρώ.
  2. Για τους απόστρατους της Αεροπορίας, από 311 ευρώ ως 1.918 ευρώ. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με βαθμό ανθυποσμηναγού που είχε μείωση 5% από το νόμο 4093, παίρνει αύξηση 14 ευρώ στο μηνιαίο μέρισμα με την κατάργηση της μείωσης και αναδρομικά αυξήσεων 311 ευρώ μετά τον φόρο. Απόστρατος με βαθμό σμηναγού, που είχε μείωση 15% παίρνει αύξηση 53 ευρώ και αναδρομικά 1.140 ευρώ. Αρχηγός ΓΕΑ εν αποστρατεία που είχε μείωση 15% παίρνει αύξηση 89 ευρώ και αναδρομικά 1.918 ευρώ.
  3. Για τους απόστρατους του Πολεμικού Ναυτικού, από 259 ευρώ ως 1.879 ευρώ. Για παράδειγμα, απόστρατος ναύαρχος που είχε μείωση 15% στο μέρισμα, με την κατάργησή της επωφελείται αύξησης κατά 82 ευρώ και έχει αναδρομικά αυξήσεων 1.771 ευρώ. Με βαθμό Α/ΓΕΝ τα αναδρομικά φτάνουν στα 1.879 ευρώ μελά το φόρο.

*Σημείωση: Τα ποσά των μερισμάτων είναι με βάση τον υπολογισμό που προβλέπουν τα μετοχικά ταμεία.

Το κέρδος στα μερίσματα από την κατάργηση μειώσεων 5%, 10% και 15% και τα αναδρομικά μετά τον φόρο 20%

  1. Απόστρατοι Στρατού Ξηράς

Βαθμός αποστρατείαςΑρχικό μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣΜε μείωση 5%Με μείωση 10%Με μείωση 15%Αύξηση 5%Αύξηση 10%Αύξηση 15%Αναδρομικά αύξησης 5% (*)Αναδρομικά αύξησης 10% (*)Αναδρομικά αύξησης 15% 9*)
Αρχηγός ΓΕΣ (35 έτη)4083883673472041614328861.318
Αντιστράτηγος (35 έτη)3603423243061836543897781.166
Αντιστράτηγος (33 έτη)3483313132961735523677561.123
Υποστράτηγος (35 έτη)3122962812651631473466701.015
Συντ/ρχης (35 έτη)276262248235142841302605886
Συντ/ρχης (31 έτη)256243230218132638281562821
Αντ/ρχης (35 έτη)252239227214132538281540821
Αντ/ρχης (31 έτη)234222211199122335259497756
Ταγματάρχης (35 έτη)228217205194112334238497734
Ταγματάρχης (33 έτη)220209198187112233238475713
Λοχαγός (31 έτη)16816015114381725173367540
  1. Συντάξεις: Απόστρατοι Πολεμικής Αεροπορίας

Βαθμός αποστρατείαςΑρχικό μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑΜε μείωση 5%Με μείωση 10%Με μείωση 15%Μηνιαία αύξηση με κατάργηση μείωσης 5%Μηνιαία αύξηση με κατάργηση μείωσης 10%Μηνιαία αύξηση με κατάργηση μείωσης 15%Αναδρομικά αύξησης 5% (*)Αναδρομικά αύξησης 10% (*)Αναδρομικά αύξησης 15% 9*)
Αρχηγός ΓΕΑ5925625335033059896391.2791.918
Πτέραρχος5605325044762856846051.2101.814
Αντιπτέραρχος5605325044762856846051.2101.814
Υποπτέραρχος5285024754492653795701.1401.711
Ταξίαρχος4804564324082448725181.0371.555
Σμήναρχος4644414183942346705011.0021.503
Αντισμήναρχος4163953743542142624498991.348
Επισμηναγός3843653463261938584158291.244
Σμηναγός3523343172991835533807601.140
Υποσμηναγός304289274258153046328657985
Ανθυποσμηναγός288274259245142943311622933
  1. Απόστρατοι Πολεμικού Ναυτικού

Βαθμός αποστρατείαςΑρχικό μέρισμα και ΕΚΟΕΜΝΜε μείωση 5%Με μείωση 10%Με μείωση 15%Μηνιαία αύξηση με κατάργηση μείωσης 5%Μηνιαία αύξηση με κατάργηση μείωσης 10%Μηνιαία αύξηση με κατάργηση μείωσης 15%Αναδρομικά αύξησης 5% (*)Αναδρομικά αύξησης 10% (*)Αναδρομικά αύξησης 15% 9*)
Αρχηγός ΓΕΝ5795505214922958876261.2531.879
Ναύαρχος5445174904622754825831.1661.771
Αντιναύαρχος5114854604342651775621.1021.663
Υποναύαρχος4704474234002447715181.0151.534
Αρχιπλοίαρχος4203993783572142634549071.361
Πλοίαρχος3623443263081836543897781.166
Αντιπλοίαρχος3243082922751632493466911.058
Πλωτάρχης289275260246142943302626929
Υποπλοίαρχος267254240227132740281583864
Ανθυποπλοίαρχος251238226213132538281540821
Σημαιοφόρος239227215203122436259518778

(*) Ποσά αναδρομικών μετά το φόρο 20%