Συνταξεις: «Κλείδωσαν» αναδρομικα έως 6.500 ευρώ – Οι δικαιούχοι [πίνακες]

Συνταξεις: Συνταξιούχους που είχε βγει στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016 και έπρεπε να πάρει αύξηση 100 ευρώ από τον επανυπολογισμό, θα την έπαιρνε σε μία δόση με αναδρομικά 22 μηνών στα 2.200 ευρώ.

Πακέτο αναδρομικών για 14.600 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων μετά την 1η Οκτωβρίου 2019, με ποσά που ξεκινούν από μερικές δεκάδες ευρώ και φτάνουν ως και 6.500 ευρώ, έρχεται ως τον Δεκέμβριο.

Τα αναδρομικά προέρχονται από τον επανυπολογισμό των συντάξεων που έπαιρναν οι θανόντες εφόσον είχαν συνταξιοδοτηθεί με 30 και άνω έτη ασφάλισης.

Οι πληρωμές θα γίνουν ανάλογα με το πόσο γρήγορα οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν τις αιτήσεις τους.

Συνταξεις: Αναδρομικα – Αιτήσεις…

Η πλατφόρμα αιτήσεων έχει ανοίξει στον ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην ενότητα επιστροφή ποσών σε κληρονόμους και δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Τα αναδρομικά καταβάλλονται στους κληρονόμους για συνταξιούχους συγγενείς τους που απεβίωσαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 και είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, οπότε εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) για τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους σε μεγαλύτερα ποσά.

Δεν θα κάνουν αιτήσεις κληρονόμοι για συνταξιούχους που απεβίωσαν ως 30/9/2019, γιατί τότε δεν ήταν σε ισχύ ο νόμος Βρούτση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Οι κληρονόμοι θα λάβουν μόνον τα αναδρομικά και όχι τις αυξήσεις, εκτός των περιπτώσεων που η σύνταξη θανόντος με 30ετία έχει μεταβιβαστεί στη χήρα ή χήρο ή τέκνα, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται επανυπολογισμός στη σύνταξη θανάτου που λαμβάνουν οι επιζώντες.

Συνταξεις: Τα αναδρομικά θα είναι δύο ταχυτήτων:

  1. Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων μετά τις 13/5/2016 θα πάρουν αναδρομικά για το σύνολο της αύξησης.
  2. Οι κληρονόμοι των παλαιών -πριν τις 13/5/2016- συνταξιούχων θα πληρωθούν αναδρομικά για το 1/5 της αύξησης.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος πριν τον Μάιο του 2016 που απεβίωσε μετά την 1η/10/2019, αν είχε αύξηση 100 ευρώ από τον επανυπολογσμό, θα την έπαιρνε σε δόσεις των 20 ευρώ με αναδρομικά 22 μηνών, ήτοι 440 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο κληρονόμος παίρνει αναδρομικά 440 ευρώ.

Συνταξιούχους που είχε βγει στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016 και έπρεπε να πάρει αύξηση 100 ευρώ από τον επανυπολογισμό, θα την έπαιρνε σε μία δόση με αναδρομικά 22 μηνών στα 2.200 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο κληρονόμος παίρνει αναδρομικά 2.200 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέγει το είδος της αίτησης που θα υποβάλει ανάλογα με το εάν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή όχι.

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν κατά περίπτωση είναι περί μη αποποίησης κληρονομιάς, περί μη δημοσίευσης διαθήκης και εγγυτέρων συγγενών, τα οποία αντλούνται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Η είσοδος στην εφαρμογή αιτήσεων κληρονόμων γίνεται με τους κωδικούς ΤAXIS. Οι δικαιούχοι θα δουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους (Ονομα – Επώνυμο – Πατρώνυμο – ΑΦΜ) και θα πρέπει να συμπληρώσουν αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail.

Συνταξεις: Σε περίπτωση ανήλικων κληρονόμων, την αίτηση την υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Οταν ζητηθούν στοιχεία θανόντος, ο αιτών καταχωρίζει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του θανόντος και επιλέγει «αναζήτηση».

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση του θανόντος δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ΑΦΜ με τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, ο κληρονόμος θα πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία θανάτου και να επιλέξει ξανά «αναζήτηση».

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση του θανόντος δεν είναι δυνατή η άντληση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου με τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα περί αδυναμίας εύρεσης ληξιαρχικής πράξης, δίνοντας όμως στον κληρονόμο τη δυνατότητα να προχωρήσει σε καταχώριση των στοιχείων του θανόντος. Προσοχή! Τα πεδία Επώνυμο, Ονομα και Πατρώνυμο θα πρέπει να συμπληρωθούν με πεζούς, τονισμένους, ελληνικούς χαρακτήρες.

Οταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη, ο κληρονόμος συμπληρώνει την ημερομηνία δημοσίευσης, τον Αριθμό Πρακτικού, το Ειρηνοδικείο, και θα πρέπει να κάνει επισύναψη της διαθήκης, με το σχετικό αρχείο. Επίσης, υποβάλλει και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Σε περίπτωση που στο ερωτηματολόγιο, στην ερώτηση «Υπάρχει πρόβλεψη στη διαθήκη που να σας ορίζει κληρονόμο σε κινητή περιουσία η οποία τυχόν βρεθεί μετά θάνατον;» επιλέξει «ναι», ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τους δικαιούχους σύμφωνα με τη διαθήκη καθώς και το ποσοστό τους.

Τα αναδρομικά κληρονόμων για συνταξιούχους πριν από τις 13/5/2016 (παλαιοί) που απεβίωσαν μετά την 1η/10/2019

Ταμείο θανόντος συνταξιούχουΕύρος αναδρομικών (€)
ΔΗΜΟΣΙΟ (πολιτικοί και απόστρατοι)115 – 366
ΙΚΑ (μισθωτών)99-235
ΤΑΠΑΕ289-822
ΤΣΠΕΤΕ172-331
ΤΣΠΠΑΤΕ86-621
ΤΑΠΙΛΤ12-549
ΤΑΠΕΤΒΑ51-249
ΤΑΠΟΤΕ58-276
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ16-239
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ62-143
ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ145-314
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ15-202
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ74-307
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ126-223
ΤΣΠΕΑΘ45-821
ΤΑΠ-ΔΕΗ19-404
ΙΚΑ (ΝΠΔΔ)78-342
ΝΑΤ27-721
ΤΑΙΣΥΤ25-96
ΤΣΕΥΠΑ45-339
ΤΑΤΤΑΘ302-1.043
ΤΣΕΑΠΓΣΟ36-83

Τα αναδρομικά των κληρονόμων για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 (νέοι συνταξιούχοι) που απεβίωσαν μετά την 1η/10/2019

Ταμείο θανόντος συνταξιούχουΕύρος αναδρομικών (€)
ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ500-6.500
ΤΑΠ-ΔΕΗ500-6.500
ΙΚΑ500-5.500
ΤΣΜΕΔΕ500-5.000
ΤΑΠΟΤΕ500-5.000
ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΙΣΥΤ500-5.000
ΤΑΝ500-4.500
ΤΣΑΥ500-4.500
ΝΑΤ500-4.500
ΤΑΠΙΛΤ, ΕΤΒΑ & ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ500-4500
ΝΠΔΔ500-4.000
ΟΑΕΕ500-4.000
ΤΣΕΑΠΓΣΟ500-4.000
ΟΓΑ500-3.000

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος