Ρύθμιση χρεών πανδημίας σε 36 έως 72 δόσεις: Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ. Ίσως και μέσα στην ...