Τι συνέβη σαν σήμερα 9 Φεβρουαρίου – Τα πιο σημαντικά γεγονότα 474: Ο Ζήνων στέφεται συναυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 1621: Ο Γρηγόριος ΙΕ’ γίνεται πάπας, ο τελευταίος που εκλέγεται δια βοής. 1788: Η Αυστρία εισέρχεται στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο στο πλευρό ...