Τα εκθεσιακά κέντρα δεν είναι μόνο πόλοι ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά δομές που αντανακλούν τις κοινωνικές εξελίξεις και έχουν την ετοιμότητα να συμβάλλουν καίρια σε περιόδους κρίσεων. Η πανδημία κατέστησε σαφές πως οι εκθεσιακές εγκαταστάσεις δεν είναι αποκομμένες από τα ...