Αναβολή στην νομοθετική ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση, ενώ η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών στο μεγαλύτερο ποσοστό έχει «παγώσει». Ακόμη μια φορά αναβρασμός στους συναλλασσόμενους από την έλλειψη σταθερού νομοθετικού πλαισίου. Εκτός σχεδίου ακίνητα Παύση έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών ...