Ερωτήματα προκύπτουν από την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, για το κατά πόσο η ΕΡΤ εισπράττει το ανταποδοτικό τέλος. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», τα σχόλια των ορκωτών ελεγκτών για τον ισολογισμό του 2022, δείχνουν «θολά» σημεία ...