Σημαντικές συμφωνίες η μία με την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και η άλλη με την εταιρεία Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., για την εγκατάσταση φορτιστών και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ανακοίνωσε η εταιρεία Blink. Αναλυτικότερα, η Blink Charging Hellas υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής ...