Στην κατάργηση της κλήρωση για τους σημαιοφόρους και στα Δημοτικά, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Πλέον οι σημαιοφόροι στο Δημοτικό θα επιλέγονται με βάση τις επιδόσεις των μαθητών στην Ε’ Δημοτικού. Σημαιοφόροι θα ορίζονται, μάλιστα, δύο μαθητές της ΣΤ ́ τάξης, ...