Φόροι – φυσικά πρόσωπα: Πάνω από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν εντός του δεύτερου τριμήνου του 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής που θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, τις δηλώσεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2019. ...