Το ελληνικό δημόσιο έδωσε εντολή σε διεθνείς οίκους να ανοίξουν εκ νέου την έκδοση του περασμένου Ιουνίου που είχε κουπόνι 1,5%. Συγκεκριμένα ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή σε Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale για το εκ ...

Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με μειωμένη απόδοση, η οποία διαμορφώθηκε στο 0,25% έναντι 0,36% κατά την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών σύμφωνα ...

Σημαντικά περιθώρια ελιγμών έχει το ελληνικό Δημόσιο, όπως προκύπτει από τη ρευστότητα που διαθέτει. Στις 20 Μαρτίου, πριν το ελληνικό δημόσιο αρχίσει να ξοδεύει πέραν του προγραμματισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας, τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού ...