Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ από το 2020 επανακαθορίζεται από 4 σε 6 κατ’ έτος, ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) για τον Στρατό Ξηράς. Η κατάταξη των στρατευσίμων θα πραγματοποιείται ως εξής: α. Με την Α΄/ΕΣΣΟ ...