Το συγκοινωνιακό χάρτη, και κατ’ επέκταση τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών στην Αττική, θα αλλάξει η  κατασκευή  της γραμμής 4 του Μετρό, προϋπολογισμού 1,5 δισεκ. ευρώ, που ουσιαστικά ολοκληρώνει το εμβληματικό έργο, «κουμπώνοντας» με τις άλλες γραμμές. Η προβλεπόμενη διάρκεια ...

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές για τον διαγωνισμό του έργου της κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό. Ένεκα της συγκεκριμένης εξέλιξης ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να συνεχίσει ο εν εξελίξει διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου προϋπολογισμού 1,8 ...