Ως τώρα, οι Ελληνες ασθενείς με ηπατίτιδα Δ δεν είχαν ελπίδα θεραπείας, αφού δεν υπήρχε φάρμακο για τη συγκεκριμένη μορφή, σε αντίθεση με την -πιο διαδεδομένη- Β. Συνεπώς, οι ασθενείς ήταν εκτεθειμένοι και, μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος, βρίσκονταν ...