Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το κακάο έχουν «ανέβει κατακόρυφα» φέτος, ειδικά τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Αυτό το Πάσχα, οι υψηλότερες τιμές της σοκολάτας, λόγω της κακής σοδειάς στο κακάο, αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ...