Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Η παγκόσμια ημέρα διαβήτη θεσπίστηκε αρχικά το 1991 από το Διεθνή Οργανισμό Διαβήτη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και η 14η Νοεμβρίου επισημοποιήθηκε ως παγκόσμια ημέρα το 2006. Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Η 14η Νοεμβρίου είναι η ημέρα ...