Χριστούγεννα 2019: Οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα 2019: Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, όταν και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Το διδακτικό έτος για ...

Χριστούγεννα 2019: Οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα 2019: Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, όταν και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Το διδακτικό έτος για ...

Χριστούγεννα 2019: Οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα 2019: Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, όταν και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Το διδακτικό έτος για ...

Χριστούγεννα 2019: Οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα 2019: Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, όταν και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Το διδακτικό έτος για ...

Χριστούγεννα 2019: Οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα 2019: Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, όταν και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Το διδακτικό έτος για ...

Χριστούγεννα 2019: Μετά την 17 Νοέμβρη, οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα 2019: Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, όταν και τα σχολεία θα είναι κλειστά. ...

Χριστούγεννα 2019: Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα 2019: Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, όταν και τα σχολεία θα ...