Εμείς δεν ζήσαμε κατοχή, ούτε πόλεμο. Δεν πέσαμε σε ναρκοπέδιο, δεν κινδυνεύσαμε από σφαίρα, όπως οι γονείς μας. Το δικό μας ναρκοπέδιο, η δική μας σφαίρα, είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη από εμάς τους ίδιους, τουλάχιστον από τη στιγμή που ...