Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 4 προκηρύξεις για αιτήσεις εργασίας σε δήμους, φορείς του Δημοσίου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το dimosio.gr Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ...