Τακτικές κρίσεις Ενόπλων Δυνάμεων: Οι αποφάσεις του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Συνεχίζονται οι τακτικές και έκτακτες κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο έκρινε:

α. Διατηρητέους:

– 12 Ταξιάρχους Ιπταμένους,
– 2 Ταξιάρχους Μηχανικούς Αεροσκαφών,
– 1 Ταξίαρχο Αεροπορικών Εγκαταστάσεων,
– 1 Ταξίαρχο Τηλεπικοινωνιών-Εγκαταστάσεων,
– 1 Ταξίαρχο Αεράμυνας,
– 1 Ταξίαρχο Οικονομικό
– 3 Ταξιάρχους Υγειονομικούς Ιατρούς,
– Μία Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής,
– 1 Ταξίαρχο Εφοδιαστή και

– 1 Ταξίαρχο Έρευνας-Πληροφορικής.

β. Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους :

– 2 Ταξιάρχους Ιπταμένους,
– 1 Ταξίαρχο Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων,
– 3 Ταξιάρχους Υγειονομικού Ιατρούς,
– 1 Ταξίαρχο Υγειονομικού Φαρμακοποιό
– 1 Ταξίαρχο Εφοδιαστή,
– 1 Ταξίαρχο Διοικητικό και
– 2 Ταξιάρχους Μετεωρολόγους.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου προς πλήρωση κενών θέσεων:

– 1 Ταξίαρχο Τηλεπικοινωνιών-Επικοινωνιών,
– 1 Ταξίαρχο Μηχανικό Αεροσκαφών και
– 1 Ταξίαρχο Αεράμυνας.

Τέλος το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού έκρινε:

α. Προακτέους κατ’ εκλογή :

– 18 Πλοιάρχους Μάχιμους,
– 3 Πλοιάρχους Μηχανικούς,
– Μία Πλοίαρχο Οικονομικού,
– Μία Πλοίαρχο Υγειονομικού/Νοσηλευτικής και
– 1 Πλοίαρχο Υγειονομικού Ιατρό

β Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους :

– 1 Πλοίαρχο Μάχιμο,
– Μία Πλοίαρχο Οικονομικού και
– 2 Πλοιάρχους Υγειονομικού Ιατρούς.