Υπηρεσία Net Metering από την Protergia

Την υπηρεσία ενεργειακoύ συμψηφισμού Net Metering, παρέχει στους πελάτες της η Protergia, που είναι ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα «προσωπικό» φωτοβολταϊκό σύστημα, με το κλειδί στο χέρι που μπορεί να μεταμορφώσει σπίτια και καταστήματα σε ενεργειακά αυτόνομα κτίρια και τους ενοίκους τους σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

«Μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πανέλων στο ακίνητο, πραγματοποιείται συμψηφισμός της ενέργειας που παράγεται από το σύστημα, με την ενέργεια που καταναλώνεται από την εγκατάσταση», αναφέρει η Protergia.

Το όφελος περιλαμβάνει:

-Εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγκατάστασης

-Μετατροπή της εγκατάστασης σε «πράσινη»

-Άμεσο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης σε σχέση με τη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος

Μέσω της υπηρεσίας διεκπεραιώνονται όλα τα στάδια της διαδικασίας για τη θέση του συστήματος σε λειτουργία: ενεργειακή ανάλυση του ακινήτου, σχεδιασμός, μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος των πανέλων με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας παγκοσμίως, με συνεχή και έγκαιρη τεχνική υποστήριξη.