Την ανεργία δεν θα τη ξαναμειώσεις!

Επειδή κάποια πράγματα είναι… ιερά! Ε, Βρούτση;

-Ad-