7 διακρίσεις για την Πειραιώς στα DevOps & Agile Awards

H Πειραιώς απέσπασε επτά βραβεία για την επιτυχημένη εφαρμογή των DevOps και Agile μεθόδων στα DevOps & Agile Awards που διοργάνωσε η Boussias Events.  

Η βράβευση αυτή αποδεικνύει την ικανότητα της Τράπεζας να βελτιώνει την απόδοσή της και να εφαρμόζει ποιοτική αυτοματοποίηση, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς απέσπασε τις εξής εφτά σημαντικές διακρίσεις:

  • Βραβείο Gold στην κατηγορία “Best Overall DevOps/Agile Project – Finance Sector” για την υποψηφιότητα “Digital Factory Organizational model for delivering digital product services and experiences”
  • Βραβείο Gold στην κατηγορία “Best Documentation” για την υποψηφιότητα “Leveraging GenAI for Automated Documentation generation”
  • Βραβείο Silver στην κατηγορία “Best Open-Source Tool” για την υποψηφιότητα “Database management and versioning using Liquibase”
  • Βραβείο Silver στην κατηγορία “Best Testing & Deployment Tool” για την υποψηφιότητα “GitOps continuous delivery for Kubernetes using ArgoCD”
  • Βραβείο Bronze στην κατηγορία “Most Innovative Project of the Year” για την υποψηφιότητα “Digital Onboarding services for Individuals and small businesses”
  • Βραβείο Bronze στην κατηγορία “Best Implementation of DevSecOps “Automated analysis and code assessment using DevSecOps practices & tools”
  • Βραβείο Bronze στην κατηγορία “Best Use of Microservices / Containers” για την υποψηφιότητα “Composable Banking Architecture”