Δείτε την απάντηση του ΣΕΒΕ για το «Macedonia the Great»

«Κανένα “κόκκινο φως” δεν άναψε το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EUIPO) στην αίτηση του ΣΕΒΕ και πολύ περισσότερο δεν ψαλίδισε καμία προσδοκία για την προστασία των προϊόντων που παράγονται στη μακεδονική γη και φιγουράρουν στα ράφια των διεθνών αγορών».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ με αφορμή δημοσιεύματος τους Έθνους της Κυριακής και προσθέτει: «Αυτό, διότι πολύ απλά ουδέποτε ζητήθηκε από τον ΣΕΒΕ, ούτε άλλωστε θα μπορούσε να ζητηθεί, η χρήση του σήματος από μη μέλη του. Είναι αυτονόητο ότι ένα συλλογικό εμπορικό σήμα, κατατίθεται από μία ένωση παραγωγών, κατασκευαστών και εμπόρων, όπως είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων -ΣΕΒΕ, ακριβώς για να διακρίνει τα μέλη του και να χρησιμοποιείται από αυτά.

Όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ δεν υπάρχει καταλληλότερος φορέας από τον ΣΕΒΕ για την καταχώριση του εν λόγω σήματος, για τους εξής λόγους: αφενός γιατί πρόκειται για τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων και τη χρήση του Συλλογικού Σήματος έχει νόημα να κάνουν οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα, αφού το πεδίο αντιπαράθεσης είναι οι ξένες αγορές και όχι η εγχώρια (όπως άλλωστε αναφέρετε και στο δημοσίευμά σας, χρήζουν προστασίας «τα προϊόντα που παράγονται στη μακεδονική γη και φιγουράρουν στα ράφια των διεθνών αγορών») αφετέρου γιατί δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις της Μακεδονίας να γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ, όπως άλλωστε προβλέπει τόσο ο Κανονισμός 2017/1001 για το Σήμα της ΕΕ όσο και ο Κανονισμός Χρήσης του σήματος.

Μάλιστα, ο Κανονισμός Χρήσης δεν προβλέπει κανένα απολύτως ξεχωριστό τέλος για τη χρήση του Συλλογικού Σήματος του ΣΕΒΕ. Μοναδική προϋπόθεση είναι η ιδιότητα του μέλους. Αυτό σημαίνει ότι από τη μία δεν επιβάλλεται κανένα κόστος στη χρήση του σήματος, από την άλλη όμως διασφαλίζεται και ένα ελάχιστο επίπεδο φερεγγυότητας για τους χρήστες, με την έννοια ότι δεν θα πρόκειται για εντελώς ευκαιριακούς χρήστες, γεγονός που με τη σειρά του διασφαλίζει ότι το σήμα δεν θα κινδυνεύει να χάσει την αξία του και να ευτελιστεί. Εν όψει των ανωτέρω γίνεται απολύτως σαφές ότι η φράση

«Η ΕΕ βάζει «φρένο» στην ελληνική αίτηση για το σήμα «Macedonia the Great» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ενώ επίσης καμία προσδοκία δεν ψαλιδίζεται για την προστασία των προϊόντων που παράγονται στη μακεδονική γη και φιγουράρουν στα ράφια των διεθνών αγορών. Αυτήν ακριβώς την προστασία θα διασφαλίσει η κατάθεση του συλλογικού σήματος «Macedonia the Great» από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ