«Κανένα “κόκκινο φως” δεν άναψε το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EUIPO) στην αίτηση του ΣΕΒΕ και πολύ περισσότερο δεν ψαλίδισε καμία προσδοκία για την προστασία των προϊόντων που παράγονται στη μακεδονική γη και φιγουράρουν στα ράφια των διεθνών ...

Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας άναψε «πράσινο» για τη χρήση του σήματος μόνο για τα μέλη του ΣΕΒΕ, μόλις 800 στην Μακεδονία, αν και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 3.000 μικροπαραγωγοί και επιχειρήσεις. «Κόκκινο» στη χρήση του σήματος «Macedonia the Great» από τα ...