Ο Κυριάκος και η αξιολόγηση των «αρίστων»

Υπάρχουν ωραίες και εύηχες λέξεις στο νεοφιλελεύθερο λεξιλόγιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως «μεταρρυθμίσεις» ή «αξιολόγηση».
Βέβαια, ως «μεταρρυθμίσεις» βαφτίστηκαν οι περικοπές και ως «αξιολόγηση» οι απολύσεις. Διότι έτσι όπως έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μυαλό του την αξιολόγηση, με δεδομένη ποσόστωση, έχοντας ως δεδομένο δηλαδή ότι το 15% θα κοπεί, οι απολύσεις είναι αναπόφευκτες.

Μιας και απευθείας το 15% των δημοσίων υπαλλήλων θα τεθεί στη δεξαμενή της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας, που ξανάρχεται. Και από εκεί, οι περισσότεροι θα απολυθούν.

Οσοι δεν απολυθούν –σκεφτείτε το- θα καταλάβουν τις θέσεις εκείνων (των ελάχιστων, δεδομένου του 1 προς 5) που θα προσλαμβάνονταν. Αρα, με Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα είναι καν 1 προς 5. Στην ουσία, θα είναι 0,7 προς 5!