Πάροχοι καθολικής υπηρεσίας ορίστηκαν οι ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΗΡΩΝ, Elpedison, NRG

Το ΥΠΕΝ προχώρησε σήμερα στον καθορισμό των παρόχων της Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, πάροχοι ορίζονται οι ΔΕΗ (90%) Μυτιληναίος (3%), ΗΡΩΝ (3%), Elpedison (3%) και NRG (1%).

Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, πάροχοι της καθολικής υπηρεσίας ορίζονται οι πέντε προμηθευτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπροσώπησης μετρητών. Επίσης οι πάροχοι επιμερίζονται τους καταναλωτές που υπάγονται στην καθολική υπηρεσία με βάση το μερίδιο εκπροσώπησης.

Η παροχή της υπηρεσίας αφορά περίοδο δύο ετών, αρχόμενη από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.