Το ΥΠΕΝ προχώρησε σήμερα στον καθορισμό των παρόχων της Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με σχετική απόφαση, πάροχοι ορίζονται οι ΔΕΗ (90%) Μυτιληναίος (3%), ΗΡΩΝ (3%), Elpedison (3%) και NRG (1%). Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, ...