Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, τον διοικητή της Α.Α.Δ.Ε και λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες απέστειλαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ. Η επιστολή αναφέρεται στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα τμήματα Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ μετά την απόφαση Α.1137/2020 της Α.Α.Δ.Ε. ...