Η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την επενδυτική βαθμίδα γίνεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία αξιολογήθηκε με BBB (low) με σταθερές προοπτικές από τον οίκο DBRS, σχεδόν 15 χρόνια μετά την κρίση. Η αξιολόγηση της ΕΤΕ ισοδυναμεί με αυτή του ...