Μισό δισ. από τους καναλάρχες στο δημόσιο ταμείο

4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει μισό δισ. ευρώ από τους καναλάρχες στο δημόσιο ταμείο.

28,5 εκατ. ευρώ από τέλη συχνοτήτων
145 εκατ. ευρώ από φόρο διαφήμισης
17,5 εκατ. ευρώ από την 1η δόση 5 αδειών
Σύνολο: 191 εκατ. ευρώ

Και ακόμη, βάσει της νομοθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ, το δημόσιο έχει λαμβάνειν…

157,5 εκατ. ευρώ για 3 δόσεις 5 αδειών
35 εκατ. ευρώ για 6η άδεια
125 εκατ. ευρώ από φόρο διαφήμισης
Σύνολο: 317,5 εκατ. ευρώ

Τώρα, ας κάνουμε την πρόσθεση:

Δηλαδή…

191 + 317,5 = 508,5 εκατ. ευρώ